Gyldendal er Norges ledende konsern i bokbransjen. Vårt hovedmål er å skape og formidle verdier innenfor kultur- og kunnskapsfeltet.

Gjennom snart hundre år har Gyldendal hatt en sentral rolle i det norske samfunnet. Vårt oppdrag har vært å skape og formidle historier, kunnskap, kulturopplevelser og samfunnsforståelse. Underveis har verden vært i kontinuerlig endring, og vi har endret oss med den. Hele vår historie er preget av en stadig søken etter nye og bedre måter å utøve vårt oppdrag på.

Fra blysats til kunstig intelligens. Og slik skal vi fortsette å utvikle oss – vi henter kraft fra spennet mellom vern av viktige verdier og å skape en ny fremtid, mellom å være drevet av våre kunders behov og samtidig forvalte vårt samfunnsansvar. Når verden nå endrer seg raskere og raskere, på alle tenkelige områder, da skal vi fortsatt stå støtt med høy kvalitet og stort mangfold, samtidig som vi utnytter energien og mulighetene endringene gir.

Slik vil vi fortsette å bidra med innhold og tjenester som gir nytte og verdi til hele den norske befolkningen. Og slik skal vi fortsette å være til stede for mennesker i alle faser av livet.

 

Gyldendalhuset