Redegjørelse om Marte Michelets bok Hva visste hjemmefronten?

Utgivelsen av Marte Michelets Hva visste hjemmefronten? i 2018 har ført til en stor offentlig debatt om det norske holocaust. Dette har igjen ført til at nye kilder har kommet frem, og at vi har fått en svært interessant debatt og viktig offentlig samtale som har kastet nytt lys over jødeforfølgelsen i Norge under andre verdenskrig.


Boka har også fått mye offentlig kritikk, og høsten 2020 kom utgivelsen Rapport frå ein gjennomgang av Hva visste hjemmefronten?, som kritiserer Michelets bok for faktiske feil og feiltolkninger. Vi tar kritikken på største alvor og jobber med en systematisk gjennomgang av kritikken som har blitt framlagt.

Det er så langt avdekket feil i boka, særlig gjelder dette passasjene om Carl Fredriksens Transport.

I kapittel 19 «Fluktens skyggesider» om Carl Fredriksens Transport, som reddet mellom 800 og 1000 flyktninger over til Sverige i 1942 og 1943, er det gjort feil. Her har Reidar Larsen og Alf T. Pettersen blitt uriktig omtalt og anklaget for å være drevet av profittmotiv, når de hjalp jøder på flukt. En passasje om Sverre Lie har også vært feilaktig og er blitt korrigert i pocketutgaven. Marte Michelet har beklaget dette. Gyldendal stiller seg bak disse beklagelsene. Dette skulle vært fanget opp på et tidligere tidspunkt.

Til tross for at det er avdekket feil i boka, mener vi at dokumentasjonen og funnene i Hva visste hjemmefronten? er så omfattende og viktige at utgivelsen i sin nåværende form må være tilgjengelig for offentligheten. Gyldendal kommer derfor ikke til å trekke boka fra markedet.  For oss er det et helt sentralt prinsipp at ulike tolkninger av historien og samtiden må, og skal, stå selvstendig mot hverandre i offentligheten.

Arbeidet med gjennomgangen fortsetter gjennom våren 2021 og resultatet vil bli lagt fram i sin helhet når den er ferdigstilt. Etter at gjennomgangen er offentliggjort, skal Gyldendal sammen med Marte Michelet umiddelbart sette i gang arbeidet med en ny utgave av Hva visste hjemmefronten?. Det er viktig å påpeke at dette er noe annet enn en korrigert utgave. Denne nye utgaven vil bli en selvstendig utgivelse som har samme fundament som den opprinnelige, men som i tillegg vil omhandle debatten som har fulgt fra den første utgaven ble utgitt i 2018. Feil vil bli rettet og nødvendige justeringer på tolknings- og setningsnivå vil bli gjort. Den nye utgaven er planlagt utgitt høsten 2021.

En sammenfatning av denne informasjonen vil bli lagt til i alle utgavene av Hva visste hjemmefronten? som er i salg inntil en ny versjon er lansert.

Relaterte artikler