Læremidler for grunnskole og videregående

Gyldendal Undervisning skal gi viktige bidrag til at barn, unge og voksne lærer mer og bedre, og slik er rustet til å møte livets oppgaver og bidra positivt til et bærekraftig samfunn. Vi skal tilby innhold og tjenester som motiverer elevene, styrker lærerne og effektiviserer skolehverdagen.

Om oss

Gyldendal Undervisning er Norges ledende undervisningsforlag. Vårt innovative utviklingsmiljø har i samarbeid med noen av landets beste pedagogiske ressurser, og gjennom praktisk utprøving i klasserom over hele landet, utviklet mange av landets mest anvendte læremidler og digitale læringsressurser. Du finner også det unike og prisbelønte læringsuniverset, Salaby.no, hos oss.