KRLE 8–10

– KRLE er et fag for å forstå den verden vi lever i

Tekster om Muhammad Ali, Nils Aslak Valkeapää og Greta Thunberg er med i KRLE-læreverket Horisonter. – Målet er å vekke følelser og engasjere elevene til å delta i gode diskusjoner, sier forfatter Gunnar Holth.

 

Gunnar Holth er hovedforfatter av Horisonter – et heldigitalt læreverk i KRLE for ungdomstrinnet. Læreverket er revidert i tråd med fagfornyelsen og var klart til skolestart i 2021.

Han forteller at valget av emner og tekster er basert på en tolkning av kompetansemålene og kjerneelementene i læreplanen. Og hvert tema starter med en tekst som skal motivere elevene og koble dem på emnet.

– Det skal ikke bare være resonnerende fagtekster i læreverket. Jeg har også lagt vekt på fortellende tekster som kan engasjere og levendegjøre på en måte som vekker følelser hos elevene.

Fra klimakamp til Black Lives Matter

Elevene blir blant annet kjent med bokseren Muhammad Ali under temaet islam, de lærer om multikunstneren Nils-Aslak Valkeapääs engasjement for naturen og den samiske kulturarven, de møter klimaaktivisten Greta Thunberg, og de får lese en tekst av forfatteren Yohan Shanmugaratnam, som skriver om rasisme og Black Lives Matter.

– Disse tekstene skal være enkle å lese og forstå, og de kaster et interessant lys over temaet elevene jobber med, poengterer han.

Horisonter Skjerm

Holth er opptatt av at religiøse minoriteter og deres livssyn blir løftet fram i KRLE, slik at elevenes kunnskaper blir nyanserte.

– Det handler om å synliggjøre, inkludere og forebygge mot fordummende generaliseringer.

Tverrfaglige temaer og KRLE

I løpet av sine 35 år som lektor har Holth undervist i fagene religion og etikk, sosiologi, norsk og psykologi, samt vært leder i Religionslærerforeningen i Norge. Han mener at de etiske spørsmålene som drøftes i KRLE, nå også «snakker med» lærestoffet i samfunnsfag og naturfag, og kan inngå i de tverrfaglige emnene i den nye læreplanen.

– De etiske temaene kan gi gode bidrag inn til det tverrfaglige arbeidet, hevder han.

Holth påpeker at den nye læreplanen i større grad enn tidligere setter krav til utforsking av temaer som identitet, religiøst mangfold og urfolksperspektiver. Samtidig er det lagt større vekt på menneskerettighetstematikk, som fattigdom i verden og i Norge.

Shutterstock 305848433 Preview

– Elevene skal utvikle evnen til å leve i og med mangfold i samfunnet og arbeidslivet. Det legges også stor vekt på å utforske eksistensielle spørsmål og svar i den nye læreplanen. Det er nesten som om man ser på religioner og livssyn som en stor ressursbank elevene kan bruke til å utforske eksistensielle spørsmål. Derfor har vi underveis i lærestoffet lagt inn flere spørsmål av typen «Snakk sammen» og «Tenk over», sier Holth.

Nye temaer i Horisonter

De fleste temaene er videreført fra de tidligere bøkene, men nå er læreverket grundig oppdatert, revidert og utvidet.

– Et nytt tema i Skolestudio er «Abrahams barn», det vil si jøder, kristne og muslimer. Dette temaet skal gjøre det enklere for elevene å utforske de tre religionene på tvers, sier Holth.

Shutterstock 145803875 Preview

Vegard Nedrelid er medforfatter på den reviderte versjonen av Horisonter. Han er lektor i norsk, religion, samfunnsfag og historie på ungdomstrinnet og har utformet temaene «Religioner og livssyn i medier og populærkultur» og «Medier, kommunikasjon og etikk.»

– Dette er to helt nye og svært aktuelle temaer i faget KRLE. Nedrelid har daglig kontakt med aldersgruppen og har gode forutsetninger for å formidle temaene ut fra elevenes populærkulturelle horisont og deres erfaringer med internett og sosiale medier, fastslår Holth.

Større vekt på kildekritikk

Den nye læreplanen legger også vekt på kildekritikk, og i Horisonter får elevene bryne seg på ulike oppgaver underveis – på alle tre årstrinn.

– Det aller meste av tilgjengelig lesestoff om religioner og livssyn på internett er ikke skrevet for dette alderstrinnet. Det er ofte et voksent språk, og det kan lett føre til at elevene later som om de forstår, og refererer til kildene med manglende innsikt, sier Holth.

Han har derfor lagt vekt på å skrive enkelt og forståelig, og på å ha med ordforklaringer.

Som forfatter av læreverk i KRLE er han opptatt av at kunnskap om religioner og livssyn er viktig for å forstå og reflektere over den verden vi lever i. Han mener faget KRLE i større grad enn andre fag tar etiske og eksistensielle problemstillinger på alvor – og gir elevene redskaper til å drøfte dem.

– KRLE skal være et fag å tenke med – ikke til å tro med. Som forfatter har jeg alltid vært opptatt av å bidra med god folkeopplysning tilpasset denne aldersgruppen, avslutter Holth.

 

Prøv Horionter Fagrom nå

Horisonter

KRLE 8–10

Horisonter 8-10 Fagrom er et nyutviklet, heldigitalt læreverk som dekker alle kompetansemål i læreplanen i kristendom, religion, livssyn og etikk.

Les mer

Ipad Horisonter

Relaterte artikler

Variasjon er alt!

Variasjon er alt!

– Bruk digitale hjelpemidler når det er hensiktsmessig, er oppfordringen fra ungdomsskolelærer Vebjørn Bergsholm...
Bla i bøkene digitalt

Bla i bøkene digitalt

Hos Gyldendal er det enkelt å vurdere læremidler. På våre nettsider kan du bla i svært mange av bøkene og aktivere...
Slik vurderer du læreverk

Slik vurderer du læreverk

Fagfornyelsen betyr nytt læringsinnhold til grunnskolen og videregående skole. Men hvilke læreverk skal lærere,...