Det hybride klasserommet

Boka gir oversikt, Skolestudio gir trening

Ved å kombinere tekster i boka med ferdighetstrening i Skolestudio utnytter Pål Fredrik Børresen det beste fra to verdener. Her deler han sine erfaringer.

Gå til Gyldendals læremidler for videregående

Børresen er norsklærer på Elverum videregående skole. Han er også en av forfatterne av norskverket Appell. Alle hans elever har full tilgang til både bok og Skolestudio.

Tekst: Cecilie Falch-Eriksen // Foto: Jarl Robert Kristiansen/Pop Film

Pål Fredrik er opptatt av å utnytte bokas fordeler med å gi ro og bedre konsentrasjon hos elevene. Samtidig bør man bruke digitale ressurser der det er formålstjenlig.

– Nøkkelen er å få til en balansert kombinasjon mellom det digitale og boka.

– Boka i norskfaget er en sentral ressurs for elevene. Her er fagstoffet lett tilgjengelig, elevene kan slå opp på kurs, få tips til løsninger og lese modelltekster. Samtidig er digitale verktøy som Skolestudio en tilleggsressurs med andre egenskaper.

Portretter Lærere VGS Cropped
"Nøkkelen er å få til en balansert kombinasjon mellom det digitale og boka."
Pål Fredrik Børresen, Elverum videregående skole

Modelltekster, som er en viktig del av norskfaget på videregående, er et godt eksempel der det digitale gir mulighet for fordypning. Kursene i boka suppleres av ferdighetstrening i Skolestudio.

Modelltekstene i boka er nyttige å ha ved siden av seg når man skal skrive oppgaver. Samtidig får elevene mulighet til å gå dypere inn i disse i Skolestudio. De kan øve seg på å skrive et avsnitt til en tolkningsoppgave. Noen ganger finner de modelleringer av hvordan man skal tenke når man skal tolke eller analysere et dikt. Så det er store muligheter for å jobbe mer med faget, skritt for skritt i form av enkeltoppgaver. De får prøve seg på praktiske oppgaver hele veien.

Temapakker er en viktig ressurs i norskfaget

Pål Fredrik fremhever temapakkene i Appell i Skolestudio som svært nyttige når han skal legge opp undervisningen i norsk.

– Inntrykket mitt er at mange norsklærere jobber temabasert med bakgrunn i læreplanen der det står at man skal sammenlikne nye og eldre tekster. I Skolestudio ligger det mange ferdige temapakker. Disse kan brukes i sin helhet, eller man kan plukke ut deler av innholdet og tilpasse på egen hånd.

– Fleksibiliteten i Skolestudio gjør det lettere for oss lærere å komponere undervisningen slik at den blir interessant for elevene.

Tips!

Hvordan kombinere bok og digitalt?

  1. La boka være en sentral ressurs i undervisningen. Her får eleven oversikt over pensum.
  2. Bruk Skolestudio til fordypning og praktiske øvelser, dette gjelder spesielt modelltekster i norskfaget.
  3. Utnytt Skolestudios muligheter for tilrettelegging. Legg inn direktelink til oppgaver og temaer elvene bør øve mer på i tilbakemeldingene på skriftlige oppgaver.
  4. Hjelp elevene til å konsentrere seg. Dette får de i boka, på PC-en er distraksjonene bare et tastetrykk unna.
  5. Bruk temapakkene i Bokstøtte. Her finnes det mange nyttige ressurser for lærere som skal sette sammen undervisningsopplegg.

Tilpasser innholdet i Skolestudio

Fleksibiliteten i Skolestudio gir gode muligheter for å tilpasse innholdet til hver enkelt elev. Dette benytter Pål Fredrik seg ofte av.

– Jeg plukker ofte ut oppgaver knyttet til det temaet vi holder på med. Enkelte ganger gir jeg alle elevene de samme oppgavene, mens andre ganger tilpasser jeg ved å velge ut oppgaver til hver enkelt.

– Når vi har hatt skriftlige oppgaver, kan jeg se hva hver enkelt har behov for å øve mer på. Da tildeler jeg oppgaver i Skolestudio basert på det. Dette er knyttet til vurdering for læring og tilrettelegging.

Når elevene har levert sine tekster digitalt, kan også Pål Fredrik legge inn lenker direkte inn i sine kommentarer til den ferdighetstreningen som eleven trenger.

– Det er også en del elever vi har som har behov for lydstøtte. Alle tekstene i boka er innlest med lyd i Skolestudio, det er en viktig ressurs for mange av våre elever.

"Jeg plukker ofte ut oppgaver knyttet til det temaet vi holder på med. Enkelte ganger gir jeg alle elevene de samme oppgavene, mens andre ganger tilpasser jeg ved å velge ut oppgaver til hver enkelt."

Boka spiller fortsatt en viktig rolle

Når det digitale innholdet i Skolestudio er blitt så bra, hva er det boka kan tilføre undervisningen? Her er Pål Fredrik trygg på at boka fortsatt er svært nyttig. Ikke minst gir boka en ro og oversikt over større mengder innhold.

– Jeg synes boka gir en bedre oversikt over pensum enn man får digitalt. Mange elever synes også det er enklere å skrifte en tekst når de kan ha ressursene ved siden av seg i en bok istedenfor å skifte mellom flere vinduer på PC-en. Det gir en god arbeidsflyt.

– Det meste peker også på at det er lettere å lese lengre tekster på papir enn på PC. Det er også lettere å konsentrere seg. Når du skal sette deg inn i fagstoff, er det færre forstyrrelser i bok. På PC-en dukker det stadig opp distraksjoner, og det er mange fristelser et tastetrykk unna. Det er jo noe vi jobber med – det å kunne konsentrere seg over lengre tid.

Skjerm eller papir?

Ja takk, begge deler!

Hvordan kombinere de ulike egenskapene til bøker og digitale læremidler best mulig i undervisningen? Her kommer det til å skje mye i årene som kommer.

Linn Kleiva Rokne og Tove Torvund er digitalpedagoger i Gyldendal. De veileder lærere på skoler over hele landet, og vi har snakket med dem om hvorfor det er viktig med det hybride klasserommet.

Les hele saken

Relaterte artikler