Barnetrinnet:                  
                     
Trinn Explore Salto Multi Refleks Nat. Refleks Sam. KRLE Kunst og håndverk Musikk Kroppsøving  
1 Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent 2021 2021 2021 2021  
2 Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent 2021 2021 2021 2021  
3 2021 2021 Skolestart 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021  
4 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021  
5 Åpent Åpent   Åpent 2021 2021 2021 2021 2021  
6 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021  
7 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021  
                     
                       
                     
Ungdomstrinnet:                  
                     
Trinn Element Relevans Kontekst Enter Maximum KRLE Kunst og håndverk Musikk Kroppsøving Fransk/Spansk/Tysk
8 Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent 2021 2021 2021 2021 2021
9 2021 2021 Åpent 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
10 2021 2021 Åpent 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
                     
                     
                     
VGS:                    
                     
Trinn Pilot E1                
VG1 Åpent Åpent                
                     
                     
                     
Har du spørsmål?                    
                     
Send en mail til david.wamstad@gyldendal.no              

 

Relaterte artikler