Samarbeid med Rød Kors

Karin Afeef fra Røde Kors og Arne Magnus fra Gyldendal signerte samarbeidsavtalen der forlaget forplikter seg til å bidra årlig til tre gode formål som fremmer et bærekraftig samfunn.

Gyldendal har inngått en langsiktig avtale med Røde kors der forlaget forplikter seg til å bidra årlig til følgende formål: digital leksehjelp, norsktrening for innvandrere og digitale ferdigheter for de som er med i det som kalles «nettverk etter soning», som handler om å komme tilbake til samfunnet etter endt soning.  Alle disse formålene passer godt inn i våre egne verdier der formidling av kunnskap, fremming av det norske språk, og forebygging av utenforskap står sentralt.

Røde kors har sammen med sine samarbeidspartnere i næringslivet jobbet med å møte de humanitære behovene  i samfunnet og skape bærekraftige humanitære aktiviteter.

"Vi har inngått en langsiktig avtale og jeg forutsetter vekst i våre bidrag framover etter hvert som vi definerer nye mål. Først og fremst på organisasjonsnivå ved at vi bidrar med ressurser, men også ved å tilrettelegge slik at alle gyldendøler kan bidra aktivt privat," sier Arne Magnus, konserndirektør for forlagsvirksomheten.

Helt siden 2013 har Gyldendal bidratt med gratis læremidler til digital leksehjelp til Røde Kors, der elever ved ungdomsskole og videregående skole får gratis hjelp til skolearbeid etter skoletid via en digital portal. Enkelte gyldendøler stilte selv som frivillig leksehjelper etter samarbeidet ble inngått. Les mer om Røde Kors leksehjelp

Relaterte artikler

Comeback fra McCarthy

Comeback fra McCarthy

16 år etter hans forrige utgivelse er USAs viktigste nålevende forfatter, Cormac McCarthy, igjen aktuell. Dette er...