Oppstart med TV-serien Lovleg

Anne Lise Jomisko, forfatter

De fleste 15-16-åringer er opptatt av TV-serier. De ser for det meste amerikanskproduserte serier, og kan med fordel utfordres litt ved å se norske serier. Undervisningsopplegget er basert på Appells presentasjon av dramatikk og TV-serier i kapittel 1 og kurs i å analysere TV-serier. Opplegget egner seg godt til oppstart, fordi det kan skape engasjement og diskusjon, og elevene får jobbe med noe de kjenner seg igjen i. Hovedpersonen i den NRK-produserte TV-serien Lovleg heter Gunnhild og skal begynne på studiespesialiserende på Firda videregående skole.

1 Se første episode av Lovleg (Manus: Kjersti Wøien Håland, regi: Harald Mæle jr).

https://tv.nrk.no/serie/lovleg/sesong/1

2 Diskuter i mindre grupper:

  • Hva kjennetegner en god TV-serie?
  • Hvilke norske TV-serier har dere sett? Diskuter om de var gode eller dårlige, og gi en begrunnelse.
  • Hvilken TV-serie-sjanger tilhører Lovleg?
  • Syns dere, på grunnlag av første episode eller det dere har sett før av serien, at den er god eller mindre god? Gi tre gode grunner for det ene eller det andre synspunktet.

3 Oppsummer diskusjonene i plenum. Økta kan avsluttes med en liten skriveoppgave som leveres i timen etter: Skriv en korttekst til oppgaven «Derfor ser jeg på norske TV-serier» eller «Derfor ser jeg ikke på norske TV-serier». Levér til norsklæreren.

Dersom dere vil jobbe videre med analyse av TV-serier, anbefales oppdraget på side 51 i Appell, om kulturmøter i TV-serier.

Last ned oppdragskort.

Appell Oppdragskort Til Skolestart Anne Lise (1)