Smart Øving: Veiledning til foresatte

Har ditt barn fått lekser i Smart Øving? Og lurer du på hva det er og hvordan det fungerer? Her får du en forklaring, og noen gode råd til hvordan ditt barn kan oppnå best mulig læring.

Hva er Smart Øving, og hvordan fungerer det?

Smart Øving er et tillegg til læreverkene Multi, Explore og Mønster i matematikk og Explore i engelsk, og fungerer som en intelligent digital oppgavebok der elevene skal øve. Programmet tar i bruk det som kalles adaptiv læring. Det vil si at systemet automatisk gir hver elev utfordringer på deres nivå, umiddelbart og underveis i arbeidet. Dersom eleven gjør gjentatte feil, kan det være nyttig for eleven å snu oppgavekortet for å se forklaringer eller eksempler som kan gi hjelp til å komme videre.

I denne filmen kan du se hvordan den dynamiske oppgaveflyten i Multi Smart Øving tilpasser seg eleven:

Slik bruker eleven Smart Øving

Oppgavevisning 

Eleven får oppgavene presentert som en kortstokk, der hvert kort er en oppgave. Eleven har tre forsøk på hver oppgave og får ulike motivasjonsmeldinger mellom oppgaver, i tillegg til poeng regnet ut fra ulike kriterier (blant annet flere riktige svar på rad). 

Oppgavevisning Ny

Oppgave fra Multi Smart Øving.

 

Oppgavekort

Oppgave fra Explore Smart Øving.

 

Baksiden av kortet 

På baksiden av hvert oppgavekort kan eleven hente frem forklaring til oppgaven og hjelpemidler tilknyttet læringsmålet. Eleven kan også lagre oppgaven til senere og sende oppgaven til læreren sammen med et spørsmål.  

Oppgave Baksiden

 

Mine oppgaver 

Trykk på pilen under oppgavevisningen for å komme til Mine oppgaver. Her har eleven oversikt over sine lagrede oppgaver sammen med oppgaver som har blitt sendt til læreren. Eleven kan også hente disse oppgavene fram senere. Når eleven har fått svar fra læreren vil de få en indikator om dette på den gjeldende oppgaven. 

Mineoppgaver

 

Motivasjonsrommet 

Eleven har tilgang til et motivasjonsrom hvor en planet viser framgang og poeng til hvert kapittel. Det blir lagt til nye elementer etter antall poeng og tid jobbet. Tiden er regnet ut fra ukens arbeidsmål. Læreren har også mulighet å låse tilgangen til motivasjonsrommet.

Screenshot 2020 06 17 At 15.13.40

Motivasjonsrommet i Multi Smart Øving.

Motivasjonsrommet

Motivasjonsrommet i Explore Smart Øving.

 

Hvor mye bør du hjelpe?

Målet med Smart Øving er selvfølgelig å øke kompetansen til hver elev og da er det viktig å holde elevene i en god flyt, slik at de opplever mestring og motivasjon. Det er derfor viktig at det er eleven selv som svarer på oppgaven uten for mye hjelp av foreldre, lærere eller andre elever, slik at programmet ikke tror at elevene mestrer mer enn de egentlig gjør. Spesielt viktig er dette på første forsøk på hver oppgave. Får eleven hjelp til å løse alle oppgaver riktig på første forsøk, konkluderer programmet med at eleven behersker disse læringsmålene og gir elevene vanskeligere oppgaver. 

Elevene får tre forsøk på hver oppgave. Klarer de ikke å løse oppgaven på tredje forsøk, får de en ny. Foreldre eller andre kan gjerne gi veiledning og hjelp ved å spørre eleven om hen har noen tanker om hvordan nettopp denne oppgaven kan løses. Still spørsmål som «Hvordan kan vi tenke her?» eller «Hvordan tenkte du da du løste oppgaven første gang?» Vi anbefaler også at elevene alltid har blyant og kladdeark/kladdebok framme når de jobber, spesielt i matematikk.

Dette får læreren vite

Smart Øving er et godt hjelpemiddel for læreren. Ikke bare kan lærer være trygg på at alle elevene øver på oppgaver tilpasset sitt nivå, men lærer får også en unik innsikt i hvordan elevenes kompetanse forandrer seg fra dag til dag. Lærer kan gå inn på enkeltelever, se hvilke læringsmål de har jobbet med og hvordan det har gått. Hva behersker eleven svært godt og hva trenger eleven å øve mer på? Lærer kan også velge å se på hva gruppen får til og hva som er vanskelig for gruppen. Denne innsikten gir læreren en unik mulighet til å tilpasse undervisningen både til gruppen og enkelteleven. 

Image003

Kontakt oss

Dersom dere har spørsmål til oss i Gyldendal, eller ønsker å melde fra om feil, ber vi om at det sendes en e-post til: support@gyldendal.no

Ved melding om feil, trenger vi også et oppgavenummer for å finne fram til riktig oppgave. Dette oppgavenummeret finner dere ved å trykke på spørsmålstegnet ved siden av oppgaven.

----

Logg inn på Smart Øving her

----

Vil du vite mer?

På våre nettsider finner du mer informasjon om Smart Øving.

Les mer

Relaterte artikler

Hva er Multi Smart Øving?

Hva er Multi Smart Øving?

Multi Smart Øving er et digitalt læremiddel som brukes til å øve på faktakunnskaper, ferdigheter og grunnleggende...