Er en kongle i hånden bedre enn et tall på arket?

Representasjoner er nevnt flere ganger i den nye læreplanen i matematikk. Multi-forfatterne mener også at det å bruke representasjoner kan hjelpe elevene med å mestre matematikk.

- Ordet representasjoner er nevnt flere ganger i den nye læreplanen i matematikk, både i kjerneelementene, de grunnleggende ferdighetene og i enkelte kompetansemål. Det betyr det at det er anbefalt å bruke redskaper, både konkrete og abstrakte, for å uttrykke matematiske begreper, ideer og sammenhenger. 

Representasjoner er nødvendige for å uttrykke matematiske ideer, sier Bjørnar Alseth. Han er en av forfatterne av matematikkverket Multi og har forsket på barns læring matematikk. – De kan brukes til å løse oppgaver og problemer, og for å tenke og kommunisere om matematiske ideer.  

Treakter5

Bjørnar trekker fram denne oppgaven som et eksempel: «Emil har fem grankongler og tre furukongler. Hvor mange kongler har han til sammen?» For å svare på oppgaven kan eleven telle og løfte opp fem fingre på den ene hånden og tre på den andre. Da kan eleven telle alle fingrene som er løftet og dermed blir fingrene en konkret representasjonElevene kan også bruke objekter eller tegninger: 

Kongler Representasjon

 Har man tilgang på både furu- og grantrær kan elevene selv sanke kongler og telle dem, men en enklere løsning er kanskje å tegne fem grankongler og tre furukongler, og deretter telle hvor mange det er til sammen, sier Bjørnar. 

---

Lyst til å ta med matematikken ut?
Her får du fire aktiviteter du kan bruke i utetimen.

----

 

Fra konkret til abstrakt 

En mer abstrakt representasjonsformen er å bruke ikonerEleven kan for eksempel tegne fem streker for grankonglene og tre sirkler for furukonglene.  

 Det er mer effektivt enn å bruke lang tid på å tegne fine kongler, men til gjengjeld er det ikke lenger enkelt å forstå at tegningen dreier seg om kongler, fortsetter Bjørnar. 

Den mest abstrakte representasjonsformer er å bruke symboler. Da kan eleven representere tekstoppgaven som 5 + 3.  

 Fordelen med abstrakte representasjonsformer er at de er veldig effektive. De er godt egnet til å representere matematiske ideer, men de er i utgangspunktet vanskelige å forstå. Tegninger og konkreter er enklere å forstå, men er mer tidkrevende og omstendelige for eleven. 

Trapp Representasjon

Fra konkret til abstrakt: De ulike stegene hjelper elevene å utvikle sin matematiske tenkning.

 

Tallene er toppen av isfjellet 

Men hvorfor bør vi gå den litt tidkrevende omveien med kongler og fingre og streker når vi skal lære og forstå matematiske problemstillinger?  

 Hvis en elev strever med matematikk kan en av flere grunner være for tidlig abstraksjon av matematiske ideersier Mona Røsseland. Hun er førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet og en av Multi-forfatterne. 

– Ved å bruke mange ulike representasjonsformer og se disse i sammenheng, viser forskning at forståelsen kan øke. Noen forskere fremstiller dette som et isfjell. Toppen av isfjellet er tallene. Under ligger forskjellige uttrykksformer som symboler, tegninger, regnefortellinger, konkreter, diagrammer og tabellerMan bruker ikke alle disse samtidig, men de danner grunnlaget for en mer abstrakt forståelse, forklarer Mona. 

Isfjell Representasjon

La elevene bestemme selv 

I Multi vil du finne mange ulike representasjoner. På småtrinnet innledes ofte et emne med konkreter eller tegninger, men også gjennom hele mellomtrinnet brukes konkreter, bilder og diagrammer. Deretter introduseres gradvis stadig mer abstrakte representasjonsformer og symboler. 

Utforsking MU1

En utforskingsoppgave fra Multi Skolestudio for 1. trinn i temaet Tallene til 10. Her skal elevene bruke konkreter for å løse oppgaven. Klikk på bildet for å gå til oppgaven i Skolestudio.

 Vi oppfordrer elevene til å velge representasjonsformer selv, både direkte i oppgaver og indirekte gjennom illustrasjoner, sier Multi-forfatter Ann-Christin Arnås Elevene gjør det ved å følge tips de finner i oppgaven, eller ved å utvikle egne representasjoner. Hvis elevene løser dette ulikt er det et fint utgangspunkt for samtale og diskusjon, for eksempel i en oppsummering i etterkant av en aktivitet eller utforsking. Det øker elevenes fortrolighet med ulike representasjonsformer, samtidig som elevene ser nytten av å kunne veksle mellom ulike representasjoner. 

Måling MU1

Oppgave fra Multi Skolestudio for 1. trinn. Her brukes digitale konkreter i temaet Måling. Klikk på bildet for å gå til oppgaven i Skolestudio.

Multi

Matematikk 1–7

Multi er et komplett læreverk i matematikk for barnetrinnet og kommer nå i en helt ny utgave tilpasset nye læreplaner. Multi sikrer jevn progresjon og læring gjennom å la eleven utforske, snakke, løse problemer på nye måter, samarbeide og øve.

Finn ut mer

Nyttige verktøy

Jobb med representasjoner i Multi Skolestudio

I Multi Skolestudio er det utviklet en verktøykasse til hvert tema. Her vil du finne en rekke nyttige verktøy som tall-linjer, klokker, spinnere og terninger. I tillegg kan både lærer og elev utforske og bruke mange ulike konkreter i form av bilder, objekter, centicuber og base 10. Verktøyene er tilpasset temaet og trinnet, slik at du alltid vil finne det du trenger til undervisningen.

Test verktøykassa til temaet Addisjon til 10 på 1. trinn

Test verktøykassa til temaet Tid på 3. trinn


Relaterte artikler

Hva er Multi Smart Øving?

Hva er Multi Smart Øving?

Multi Smart Øving er et digitalt læremiddel som brukes til å øve på faktakunnskaper, ferdigheter og grunnleggende...