Multi

Mer prating i mattetimen, takk!

Samarbeid, kommunikasjon og bruk av det matematiske språket danner grunnlaget for strukturen og oppgavetypene i Multi. Mona Røsseland, en av Multi-forfatterne, går her gjennom hvorfor dette er smart, og hvordan du kan bruke Multi Elevbok for å få i gang praten.

Forskning viser at det å samarbeide og kommunisere i matematikktimen øker læringen. Gjennom samtale, utforsking, aktiviteter og spill, der elevene jobber sammen i par eller grupper, får elevene mulighet til å utvikle og bruke det matematiske språket og oppnår dermed en dypere matematikkforståelse.

Skolebesøk

Ønsker du og din skole en innføring i Multi, opplæring i Smart Øving eller et fagkurs i matematikk? Både forfattere og Smart Øving-teamet kommer gjerne på skolebesøk, enten fysisk eller digitalt, og kan skreddersy et opplegg etter deres behov.

Ta kontakt

Læreplanen er også tydelig på at matematikkfaget i tillegg til å utvikle evnen til samarbeid, skal bidra til at eleven utvikler evnen til å jobbe selvstendig. I Multi legges det til rette for det ved at elevene først arbeider sammen om nytt stoff ved hjelp av Multi Elevbok eller Multi i Skolestudio, og at de deretter kan arbeide individuelt i enten Multi Øvebok eller Multi Smart Øving.

Denne vekslingen mellom individuelt arbeid, pararbeid, gruppearbeid og klasseorganisering utvikler elevenes evne både til individuell og selvstendig jobbing, og til samarbeid og kommunikasjon. I tillegg øker det elevenes bevissthet rundt det å lære.

----

Ta med elevene på utforsking i matematikk! I denne artikkelen får du tips og eksempler.

----


Relaterte artikler

Oppgavetyper i nye Multi

Oppgavetyper i nye Multi

Den nye utgaven av Multi inneholder mange åpne, sammensatte og varierte oppgaver hvor elevene stimuleres til...
Multi Smart Øving blir ny

Multi Smart Øving blir ny

Til skolestart 2020 kommer Multi Smart Øving i ny versjon, med nytt design, ny og forbedret funksjonalitet og med...
Hva er Multi Smart Øving?

Hva er Multi Smart Øving?

Multi Smart Øving er et digitalt læremiddel som brukes til å øve på faktakunnskaper, ferdigheter og grunnleggende...