5 smarte tips til uformell vurdering i matematikk

Hva er vitsen med vurdering i matematikk? Hvordan kan du som lærer bruke vurdering på best mulig måte? Her får du noen tips av lærer og Multi-forfatter Ann-Christin Arnås til hvordan du kan gjøre vurderinger som gir deg verdifull innsikt - uten at det spiser for mye av tiden din!

Tekst: Sissel Fornes | Foto: Ben Olsen Johnsgård

– Vi har lange tradisjoner for å vurdere i matte. Men så glemmer vi kanskje å tenke gjennom hva vi vil oppnå? Det er viktig, for om vi ikke gjør noe med resultatene, er det faktisk ingen vits, sier lærer og Multi-forfatter Ann-Christin Arnås.

Hun mener at målet med vurderingen først og fremst må være å kunne gi den enkelte elev veiledning frem mot læringsmålet.

– Det er det aller viktigste. Men målet kan også være å gjøre undervisningen bedre, sier hun og understreker at hun ikke mener vi skal vurdere mer, men være mer bevisste når vi gjør det.

– Vurdering kan være tidkrevende, og nettopp derfor bør vi ha en plan med det vi gjør. Hvis ikke spiser det jo bare av tiden som kunne vært brukt til planlegging av gode undervisningsøkter.

JET4723

– Læreren er den viktigste ressursen

Som en av forfatterne bak Multi, er Ann-Christin Arnås fornøyd med den hjelpen læreverket gir til læreren.

– Personlig synes jeg akkurat dét er det aller beste med Multi. Lærerens bok gir deg tips til spørsmål du kan stille, tips til tilpasset opplæring og tips om flere aktiviteter du kan velge å gjøre sammen med elevene, sier Ann-Christin.

– For meg som lærer fungerer også Multi Smart Øving som en stor hjelp i hverdagen. Jeg får full oversikt over elevenes arbeid, hva de får til og hva de strever med, og jeg kan alltid være sikker på at alle elevene faktisk jobber med noe som er nyttig nettopp for seg.

---

Les mer om Multi Smart Øving her.

---

Multi Smart Vurdering

Ny og bedre versjon!

Multi Smart Vurdering er et vurderingsverktøy for 1.–7.trinn. Det består av en prøvemodul for elevene og en oppfølgingsmodul for læreren. Prøvene gjennomføres hvert halvår.

Les mer

Pc Msv

JET4150

Digitale hel - og halvårsprøver letter kartleggingen

Hun fremhever også de digitale prøvene i Multi Smart Vurdering som et godt tilskudd i en travel skolehverdag.

– De hjelper deg til å bruke minst mulig tid på å få best mulig vurdering. Det er lett å hente ut rapporter, og du får tips til oppgaver elever som strever innenfor et emne, kan arbeide videre med. Som lærer kan du i stedet for å bruke mye tid på å rette, bruke tiden til å se på hvordan du skal undervise for at flest mulig skal komme seg lengst mulig. 

Hun mener normerte prøver er viktige for å vite hva elevene sitter igjen med over tid.

– Disse prøvene gir meg en fin pekepinn på hvor elevene mine står sammenlignet med andre elever på samme alder, sier Ann-Christin som minner om at prøvene likevel viser hva resultatet er for eleven akkurat den dagen. Viser prøvene noe annet enn du forventer, er det viktig å stoppe opp og finne ut om det er riktig, eller om det er magefølelsen som stemmer - det du vet etter å ha vært sammen med eleven i matematikktimene uke etter uke.

---

Multi Smart Vurdering har blitt enda smartere! Finn ut mer her.

---

Ann Christin Arnås 2
"Når faget nå fokuserer på forståelse, problemløsing og kommunikasjon, er det mye som ikke kan vurderes i en prøve der svaret er rett eller galt."
Ann-Christin Arnås, lærer og forfatter

5 tips til vurdering

1. Ta deg tid til å kartlegge forkunnskapene

– Skal man undervise i for eksempel brøk, er det bra å vite hvor elevene står før man går i gang. Det går an å plukke en eller noen få oppgaver fra kapittelprøvene og snakke med elevene om temaet dere skal jobbe med. En annen mulighet er å lage et tankekart på tavla og spørre hvilke tanker de får når de ser en brøk. Så kan de få rekke opp hånda og bidra med sitt. Sammen fyller vi tavla med det vi kan om brøk. Det gir meg som lærer et inntrykk av hva elevene kan og kan også fungere som repetisjon for elevene.

2. Ta en avsjekk underveis

– Det kan være lurt å vurdere underveis. Det gir mulighet til å fange opp misforståelser og finne hull i kunnskapene, og det er bedre å finne ut dette den første eller andre uka, enn til eventuelle sluttprøver.

– Jeg pleier ofte å skrive en oppgave på tavla når det nærmer seg slutten på timen. Så ber jeg elevene løse denne på en lapp, som jeg samler inn. Elever som har løst oppgavene, får ingen tilbakemelding, mens jeg får fanget opp de som ikke klarte å løse oppgaven. Dette gir meg også en tilbakemelding på hvordan undervisningen min har fungert.

3. Finn ut om elevene fikk med seg poenget i timen

– En oppgave til elevenes egenrapportering kan være å skrive ned hva de har lært i mattetimen i dag, eller om de lurer på noe, enten på en lapp eller i loggboka. Som lærer får du da et innblikk i om de har fått med seg det de skulle lære. Kommunikasjon har fått mye større plass i mattefaget, og dette bidrar også til å trene disse ferdighetene. En enkel måte å gjøre det på, er å be elevene om å fullføre og forklare utsagn som dette:

  • En ting som overrasket meg i dag, var …
  • Det mest nyttige jeg lærte i dag var …
  • Det som interesserte meg mest i denne timen var …
  • Det jeg likte best i denne timen var …

4. Gjør vurderingen til en morsom aktivitet for elevene

– Jeg skriver en oppgave på tavla, og lager fire svaralternativer, fra A til D. Så har vi i klasserommet et hjørne for hver bokstav, og elevene går til det hjørnet de tror har det rette svaret. Der skal de snakke sammen om hvorfor dette er riktig svar, og etterpå argumentere for sitt forslag til resten av klassen. Som lærer får jeg masse informasjon. Og elevene blir tøffe etter hvert, de tør å stå alene og gi sin begrunnelse.

5. Finn nye måter å stille spørsmål på

– Når faget nå fokuserer på forståelse, problemløsing og kommunikasjon, er det mye som ikke kan vurderes i en prøve der svaret er rett eller galt. Vi har nok vært vant til å spørre "Er 7/5 en ekte eller uekte brøk?". Nå må vi kanskje i stedet stille spørsmål som "Hvorfor er 7/5 en uekte brøk når 5/7 ikke er det?". Da må eleven begrunne svarene sine og vi unngår at det blir en tippekonkurranse. Som lærer får jeg innsikt i hva de har forstått.

JET3841

Prøv Multi i Skolestudio

Gratis i 30 dager

I Skolestudio finner du alle de digitale læremidlene til Multi samlet på ett sted.

Læringsinnholdet i Multi Fagrom, som tar utgangspunkt i Elevbok og Lærerens bok, er sammen med Multi Smart Øving og Multi Smart Vurdering et komplett læreverk i matematikk for barnetrinnet.

Som lærer får du i Multi Fagrom forslag til undervisningopplegg og lærerveiledning med tips til gjennomføring av undervisning, matematiske samtaler, tilpasset opplæring, flere aktiviteter og underveisvurdering. Her finner du også interaktiv tavle med tegneverktøy og ulike konkreter.  

Prøv nå

Multi samtalebilde barn som leker ute i naturen fra lærebok og Skolestudio

Relaterte artikler

Hva er Multi Smart Øving?

Hva er Multi Smart Øving?

Multi Smart Øving er et digitalt læremiddel som brukes til å øve på faktakunnskaper, ferdigheter og grunnleggende...