+ Hvordan oppretter jeg en ny læringsgruppe?
+ Kan elever jobbe i flere læringsgrupper samtidig?
+ Hvorfor får eleven ikke riktig innhold?
+ Er det mulig å sende elever tilbake for å jobbe på tidligere trinn?
+ Hvordan fungerer klokka inne i elevens arbeidsområde?
+ Hvorfor er statistikken i lærergrensesnittet grå, selv om eleven har jobbet mye?
+ Er det mulig å få prøvelisens?
+ Kan jeg dele læringsgruppen min med andre lærere?
+ Jeg har tatt over en klasse, men ikke fått tilgang til læringsgruppen av den forrige læreren. Hvordan får jeg tilgang?
+ Hvorfor flytter eleven seg fremover selv om det ikke er ønskelig?
+ Jeg ønsker at eleven skal arbeide med et konkret emne, er det mulig?
+ Kan eleven arbeide med flere emner samtidig?
+ Hva slags oppgaver får elevene i kapittelrepetisjonen?
+ Kan en lærer jobbe som elev?
+ Hvordan kan jeg gi tilbakemelding om feil i en oppgave?
+ Systemet henger seg opp, hva kan grunnen være?
+ Hvorfor kommer jeg ikke videre fra en video?
+ Kan Multi Smart Øving brukes hjemmefra?
+ Hva betyr de ulike fargene og søylene i klasseoversikten og i elevoversikten?
+ Hvorfor er det allerede farger i statistikken i lærergrensesnittet når kapitlet nettopp ble åpnet?