Explore i Skolestudio

Gjennom Skolestudio vil du kunne sette sammen innhold fra Explore med innhold hentet fra andre av Gyldendals læremidler, eller med innhold du har laget selv. I Explore Skolestudio skal elevene tilegne seg fagkunnskaper, produsere, utforske og samarbeide. Fra skolestart vil du finne alt innhold fra 1., 2. og 5. trinn.

I Explore Skolestudio vil du finne:

  • Gjennomgående lydstøtte til alt innhold.
  • Filmer og annen visualisering av temaer, uttale og grammatikk – som motiverer og engasjerer.
  • Utforskende oppgaver, aktiviteter, leker og tekster som gir elevene mulighet til kreativitet, utforskning og fordypning.
  • Oppgaver der elevene kan trene på grammatikk og andre språklige emner.
  • ·Lærerveiledning med tips og forslag til undervisningsopplegg.

I Explore Skolestudio får du informasjon om hvordan dine elever jobber og presterer. Elevene kan også gå inn i Explore Smart Øving via Skolestudio.

Her kan du se en introfilm om hvordan Explore ser ut i Skolestudio

Fleksibelt og tverrfaglig

Tverrfaglig arbeid står sentralt i fagfornyelsen, også i Skolestudio. Gjennom å sette innhold fra Explore sammen med andre av Gyldendals læremidler, eller med innhold du har laget selv, blir det enklere å arbeide tverrfaglig og, å se sammenhengen mellom fagene.

I Skolestudio vil du få full fleksibilitet i sammensetningen av innholdet. Du kan selv redigere og endre læringsmoduler, og på den måten hele tiden kunne tilpasse innholdet til den enkelte elev og gruppe. Du kan også legge til ditt eget innhold fra eksterne ressurser.

Ønsker du å teste Skolestudio?

Bli med inn i Skolestudio - og se hvordan vårt nye digitale læringsmiljø tar form.

I Skolestudio kan du:

• Søke på tvers av fag og trinn
• Dele læringsmoduler med kollegaer på din skole
• Endre og gjøre tilpasninger på innholdet
• Finne eksempler på innhold i alle fag
• Finne aktuelt og tverrfaglig innhold
• Differensiere innhold til hver enkelt elev
• Se hva eleven har gjort i Skolestudio

PRØV SKOLESTUDIO

(PS: Du må logge inn med din Feide-bruker)

Relaterte artikler

Sang i språkopplæring

Sang i språkopplæring

Er du en av dem som aldri hadde fransk på skolen, men som likevel kan «Fader Jakob» eller «Frère Jacques» som den...
Dette er Explore Smart Øving

Dette er Explore Smart Øving

Explore Smart Øving er et digitalt læremiddel for øving på basisferdigheter i engelsk. Elevene får et personlig og...
Dette er Smart Øving

Dette er Smart Øving

Smart Øving er en samling digitale læremidler for øving og mengdetrening fra Gyldendal. Elevene får et personlig og...
Personvern

Personvern

Vi er opptatt av å ivareta personvern på en trygg og god måte.