Fokus på HMS

HMS står sentralt i byggfagene og knyttes til hvert av fagene.

HMS knyttes til fagene: Personlig verneutstyr, maskiner, fallsikringsutstyr og farlige stoffer.

I tillegg til at HMS blir grundig behandlet i del 2 HMS i boka Bransjelære, HMS og tegning, står det viktige HMS-regler der det er aktuelt, for ulike maskiner, utstyr og arbeidsmetoder også i boka Produksjon.

Relaterte artikler

Ressursbank

Ressursbank

Du får også tilgang til ressursbank for bygg- og anleggsteknikk!
Smartbok

Smartbok

Hele BA-serien finnes som smartbok. Lytt til teksten, noter, søk, og marker teksten.