Les om bøkene i Multi-serien

Multi er et komplett læreverk i matematikk for 1–7 trinn. 3. utgave er revidert i tråd med LK20.

Les mer om Multi

Multi Elevbok

Multi er elevboka et utgangspunkt for undervisningen i klasserommet. Boka består av delkapitler som omtrent tilsvarer ei ukes arbeid, og i dobbeltsider som tilsvarer én undervisningstime. Lærestoffet er samlet i få kapitler, noe som gir tid til faglig fordypning og god progresjon i arbeidet.

Den nye utgaven av elevboka inneholder noe mindre tradisjonelt øvestoff enn i tidligere utgaver, men til gjengjeld flere utforskingsoppgaver, spill og aktiviteter som gir elevene dybdeforståelse. Dette gjør det enklere å gjennomføre en variert undervisning som ivaretar alle delene av faget. For å sikre elevene tilstrekkelig med øving og mengdetrening er det gunstig å supplere elevboka eller fagrommet med Multi Smart Øving eller Multi Øvebok.

Multi Elevbok 1, 2 og 3 er engangsbøker som elevene kan skrive i. Multi Elevbok 4, 5, 6 og 7 kan gjenbrukes. Alle trinn består av to bøker, A og B, som til sammen dekker hele skoleåret.

Gratis digitale ressurser som støtter boka finner du i Multi Bokstøtte i Skolestudio.

Ønsker du en heldigital versjon av elevboka? Sjekk ut Multi Fagrom i Skolestudio.

Bestill digitalt vurderingseksemplar

9788205531680 X450

Multi Øvebok

Multi Øvebok for 1. til 4. trinn er det perfekte supplementet til Multi Elevbok eller Multi Fagrom. Her får elevene jobbe individuelt med morsomme øveoppgaver, og de kan skrive svarene rett i boka. Multi Øvebok følger den samme strukturen med kapitler og delkapitler som Multi Elevbok eller Multi Fagrom.

Ønsker du digital øving tilpasset hver enkelt elev? Sjekk ut Multi Smart Øving

Bestill digitalt vurderingseksemplar

Nyhet! Pakketilbud

9788205527010 X450

Multi Parallellbok

Multi Parallellbok er ei engangsbok som kan være nyttig å bruke for elever på 4.–7. trinn som elever som trenger litt ekstra støtte i matematikk. Den følger Multi Elevbok 4, 5, 6 og 7 side for side, men lærestoffet er tydeligere visualisert og grundigere forklart. I tillegg er noen av oppgavene endret eller fjernet. Parallellboka legger til rette for at elevene kan oppleve gleden ved å mestre og å nå målene sine i fellesskap med elever som bruker elevboka.

Bestill digitalt vurderingseksemplar

Original (6)

Multi Lærerens bok

Multi Lærerens bok er lærerens hemmelig våpen. Her beskrives faglige mål for kapittelet, samt faglig innhold for hvert oppslag. Her vil du finne ideer til forenkling og mer utfordring, slik at du lettere kan tilpasse undervisningen til hver enkelt elev. I tillegg vil du finne tips til andre aktiviteter enn de som står i elevboka, men med samme faglige mål.

Multi Lærerens bok følger innholdet Multi Elevbok side for side.

Bruker du Multi Fagrom i Skolestudio? Da er en digital versjon av lærerveiledningen inkludert i fagrommet for lærer, men mange vil likevel finne det nyttig å ha papirutgaven av Lærerens bok tilgjengelig.

Bestill digitalt vurderingseksemplar  

Nyhet! Pakketilbud

9788205537156 X450

Komponenter Multi Nye2

Hvilke Multi-komponenter bør jeg velge?

Læreverket Multi består av mange ulike bøker og digitale verktøy. Elevbok, Smart Øving, Øvebok, Fagrom i Skolestudio – det er mye å velge i og du kan sette sammen flere ulike kombinasjoner. Her er en guide og en anbefaling fra forfatterne.

Les mer

Komponenter Multi Ny6

Bli bedre kjent med digitale Multi

Alle digitale læremidler fra Multi finner du i ­Skolestudio, Gyldendals ­digitale læringsmiljø. ​Du velger selv om du vil kombinere lærebøker med Skolestudio ­eller velge en heldigital løsning.

Les mer

Fagtid Illustrasjonsbilde Multi

Digitale kurs og webinarer

I Gyldendal Fagtid finner du det du trenger for å vurdere nye læremidler. Forfattere og redaktører viser og demonstrerer det nye innholdet. Det er også opptak fra webinarer og innhold som kan benyttes i fellestiden til skolen.

Se videoer


"Det jeg liker best, er at jeg har så mange muligheter til å differensiere, både når det gjelder skolearbeid og lekser, og at vi hele tiden kan variere mellom å jobbe for hånd eller digitalt."
Matematikklærer på mellomtrinnet

Relaterte artikler

Multi Smart Øving blir ny

Multi Smart Øving blir ny

Til skolestart 2020 kommer Multi Smart Øving i ny versjon, med nytt design, ny og forbedret funksjonalitet og med...
Hva er Multi Smart Øving?

Hva er Multi Smart Øving?

Multi Smart Øving er et digitalt læremiddel som brukes til å øve på faktakunnskaper, ferdigheter og grunnleggende...