Fagfornyelsen i matematikk

Hva er nytt i Multi på mellomtrinnet?

Multi kommer med helt nye og reviderte utgaver til fagfornyelsen, både i bokform og digitalt.

Ny utgave av Multi, revidert til ny læreplan, er klar på seks trinn i 2021, og er heldekkende på digital versjon i Skolestudio til skolestart 2021. Og det er veldig mye som er nytt. Det vil for eksempel være flere og tydeligere merkede oppgaver til utforsking og samarbeid. I tillegg har noen emner blitt større og andre mindre, og en del lærestoff er flyttet til andre trinn for å gi bedre progresjon i tråd med læreplanen.

Struktur og læringsinnhold

Den nye læreplanen har bestemte læringsmål per trinn. Disse legger tydelige premisser for hvilket innhold som skal undervises. Samtidig er det viktig å tenke på at Utdanningsdirektoratet har sagt klart at planen er en minimumsplan. Det innebærer at det kan legges til læringsmål, noe vi gjør av og til i Multi for å sikre elevene en best mulig progresjon gjennom hele barneskolen. I tillegg inkluderer vi læringsmål der det gir mulighet for dybdelæring og utvikling av matematisk forståelse ved å se ulike fagemner i sammenheng.

Disse temaene er flyttet til 5. trinn: Sannsynlighet, brøk og regning med tid (kap 2, 5 og 6 på 6. trinn)

Disse temaene er flyttet fra 5. trinn: Statistikk (kap 2) til 7. trinn, og geometri, måling og mønster (kap 4, 5 og 8) til 6. trinn.

---

Planlegger du året? Her finner du årsplaner til alle trinn.

---

Undervisningen

En nyhet i læreplanene er kjerneelementene. Disse beskriver viktige prosesser tilknyttet matematisk tenkning, som det å utforske, anvende, argumentere, kommunisere og generalisere. Disse prosessene henger også sammen med det vi forstår som dybdelæring i matematikk. Kortversjonen er at elevene skal bli flinkere til 1) utforske og løse problemer og 2) kommunisere i og med matematikk. For å få til det bør elevene møte disse prosessene jevnt og trutt i undervisningen. Så problemløsning er ikke noe vi venter med til fredagskosen eller til slutten av kapitlet. Både problemløsning og kommunikasjon bør prege store deler av undervisningen. 

Nå er ikke dette noe nytt for Multi, men vi skal øke omfanget og gjøre det bedre. I den nye utgaven av Multi på 5. trinn er det egnede oppgaver til utforsking, problemløsing og samarbeid på omtrent alle dobbeltsider. Om du bruker 2. utgaven av Multi på 5., 6. eller 7. trinn, finner du en god del slike oppgaver der også, noe i elevbøkene og mer i Lærerens bok. Et lurt tips kan være å gi elevene eksemplene i elevboka som en utfordring, i hvert fall av og til: Be elevene holde boka lukket, mens du skriver eller viser oppgaven på tavla. Så kan elevene forsøke å løse den uten at du forklarer på forhånd. De må gjerne jobbe sammen i par, og gjerne bruke hjelpemidler. I en oppsummering bør elevene få fortelle om løsningene sine og forklare for hverandre. Deretter kan elevene åpne boka og se om løsningen i eksemplet passer med det de selv gjorde. 

Vi anbefaler deg å se på beskrivelsen av kjerneelementene i matematikk og tenke på hvordan de kan prege undervisningen din. Den nye utgaven av Multi på 5. trinn vil gi mye hjelp til dette, men også  på 6. og 7. trinn går det fint an å styrke disse prosessene i undervisningen ved å bruke 2. utgaven av Multi. På den måten kan du ta i bruk den nye læreplanen, uansett om noen av læringsmålene i en overgangsperiode ligger på et annet trinn. 

Multi

Matematikk 1–7

Multi er et komplett læreverk i matematikk for barnetrinnet og kommer nå i en helt ny utgave tilpasset nye læreplaner. Her kan du lese om hva som er nytt, hva Multi består av og hvordan du kan bruke Multi i din matematikkundervisning.

Finn ut mer

Lareverk Mockup Multi