Har du symptomer på depresjon?

Depresjon er en psykisk lidelse som rammer stadig flere. Depresjon kan ta mange former, og alle har sine unike tegn eller symptomer på depresjon. I boken «Min vei ut av depresjonen» beskriver psykologspesialistene Jonas Sharma-Bakkevig og Pål Nystuen den viktigste kunnskapen og stegene du kan ta for å behandle din depresjon på egen hånd.

Tekst av: Jonas Sharma-Bakkevig, psykologspesialist

Hva er depresjon? 

Depresjon kan spille seg ut ganske forskjellig fra person til person, og det kan være lurt å lage en liste over hvilke symptomer akkurat du har. I behandling av depresjon er det vanlig å ta en del grep som har generell effekt på de fleste symptomene, men det er også en del grep du kan ta for dine spesifikke symptomer. Vi pleier å skille mellom tankemessige, fysiske, følelsesmessige og atferdsmessige symptomer på depresjon.

Et viktig tankemessig symptom på depresjon er å tenke negativt om seg selv og livet sitt. Typiske tankemønstre er selvkritikk, selvtvil, selvhat, håpløshet, urimelig skyldfølelse og hjelpeløshet. Videre er det vanlig å merke redusert tankekapasitet som konsentrasjonsvansker, dårligere hukommelse og vansker med å holde oppmerksomheten på noe over tid. 

Når du er deprimert, vil det også merkes kroppslig. Det kan innebære blant annet slitenhet, forstyrret søvn, stort søvnbehov, redusert appetitt og mindre sexlyst. 

Du vil ofte oppleve å kjenne deg følelsesmessig flat, nesten som om du er likegyldig. Det er heller ikke uvanlig å være irritabel og lettantennelig. Mange kjenner også på nedstemthet, som er noe annet enn normal tristhet. Tristhet kan kjennes som en fin og sår følelse, for eksempel når du ser en film som beveger deg. Nedstemthet er mørkere, mer langvarig og kjennes ikke fint ut. Det er som om humøret er senket flere hakk, og du kan oppleve deg nedtrykt eller tynget. Det er også vanlig å merke fravær av positive følelser som entusiasme, lyst, kjærlighet, glede, vitalitet og henrykkelse.

Du har kanskje merket at du kan bli mer apatisk og har mindre drivkraft til å få gjort vanlige aktiviteter som å trene, besøke noen, rydde hjemme eller lage mat. Kanskje trekker du deg unna andre mennesker. Det er i så fall helt vanlig. Noen får lyst til å skade seg på forskjellig vis, enten ved å slå, rispe eller kutte seg, eller ved å ta sitt eget liv. Hvis du opplever slike impulser, er det viktig at du snakker med noen om det. 

Hvordan behandle depresjon? 

I noen tilfeller går depresjonen over av seg selv, men i de tilfellene den ikke går over av seg selv, må du gjøre noe helt konkret for å bli kvitt depresjonen. Mange kommer også til terapi fordi de ønsker å forebygge nye depressive episoder. Det er mange måter å arbeide med depresjon på, og i Min vei ut av depresjonen har vi samlet teknikker og strategier fra flere forskjellige terapimetoder. Hensikten er å gi et behandlingsopplegg som du kan gjennomføre på egen hånd, med størst mulig sjanse til å finne en metodikk som er tilpasset akkurat deg og dine depresjonssymptomer. Det er litt som trening, hvis du ønsker å komme i god form er det lurt å arbeide fra mange vinkler.

Min vei ut av depresjonen

Denne boka er skrevet for deg som har eller har hatt depresjon, slik at du kan hjelpe deg selv, lindre plagene eller forebygge nye depressive episoder. Boka finnes også som lydbok.

Forfatterne er psykologspesialister og behandler pasienter som hovedsakelig sliter med angst- og depresjonsplager. 

Kjøp boka

Min Vei Ut Av Depresjonen
"Vi arbeider med depresjon blant annet ved å få kunnskap om depresjon, hjelpe kroppen å restituere, endrer negative tankemønstre, korrigerer negative følelsesreaksjoner, legger til rette for god søvn, øker energinivået, styrker selvfølelsen med mer."

Du trenger en plan for kosthold, kunnskap om treningsøvelser, godt treningstøy, kunnskap om oppvarming, skadeforebyggende øvelser og en sunn balanse mellom trening og restitusjon. På samme måte er det lurt å tilnærme seg arbeidet med depresjon. Vi jobber med depresjonen fra så mange vinkler som mulig, for å øke sannsynligheten for at du skal få god effekt av behandlingen. Dette betyr at vi arbeider med depresjon blant annet ved å få kunnskap om depresjon, hjelpe kroppen å restituere, endrer negative tankemønstre, korrigerer negative følelsesreaksjoner, legger til rette for god søvn, øker energinivået, styrker selvfølelsen med mer.

Dette varierte arbeidet som jobber med depresjonen fra mange vinkler er grunnformelen i hvordan du kan behandle din depresjon med selvhjelp. Dette vil også bygge en psykologisk kjernemuskulatur som kan forebygge nye depressive episoder.

I Min vei ut av depresjonen får du en grundig innføring i hvordan du kan behandle din depresjon, fra start til slutt. Psykologspesialist Jonas Sharma-Bakkevig har skrevet bokserien «Min vei ut av...» for hvordan du kan behandle forskjellige psykiske lidelser med selvhjelp. Han trekker inn den viktigste kunnskapen fra psykoterapifaget som du trenger for å kunne behandle dine psykiske plager med selvhjelp. Du får konkrete råd og veiledning om hvilke steg du skal ta, og bøkene er skrevet for at alle skal kunne bruke dem, uansett om du er fagperson eller om du aldri har gått i terapi før.

Se også: Slik behandler du panikkangst med selvhjelp

Jonas Sharma-Bakkevig

Jonas Sharma-Bakkevig

Jonas Sharma-Bakkevig (f. 1979) er psykologspesialist i Psykologvirke og lærer ved Norsk Institutt for ISTDP (intensiv dynamisk korttidsterapi), der han underviser og veileder psykologer og psykiatere.

I tillegg er han fagutvikler i Everymind, der han utvikler nettbaserte kurs for pasienter og bedrifter. Sharma-Bakkevig skriver også fagbøker og holder kurs og foredrag for pasienter, helsepersonell og bedrifter.

For mer informasjon om psykologhjelp hos Psykologvirke her.

'Min vei ut av'-serien

Tenk om kunnskapen og erfaringen psykologen sitter på kunne nå deg, uansett hvor du bor eller når du trenger hjelp, slik at du på egen hånd kunne begynne å finne ut av ting, med forskningsbaserte metoder? Denne serien består av kortfattede selvhjelpsbøker om depresjon, panikkangst og sosial angst

Andre relevante utgivelser

Relaterte artikler