Gyldendals portefølje av kliniske verktøy

I tillegg til ordinære fagbøker, har Gyldendal akademisk en voksende portefølje av manualer og kliniske verktøy.

Våre manualer og kliniske verktøy

I tillegg til ordinære fagbøker, har Gyldendal akademisk en voksende portefølje av manualer og kliniske verktøy.

SCID

SCID-verktøyene veileder klinikeren gjennom diagnosearbeidet, steg for steg. SCID-5-KV dekker de oftest forekommende diagnosene i klinikk innen psykisk helsevern for voksne, mens SCID-5-PF dekker personlighetsforstyrrelsene.

DBT Ferdighetstrening

Dialektisk atferdsterapi (DBT) er en behandlingsmetode for mennesker med selvskading, kronisk suicidalitet og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Sentralt i behandlingen står utvikling av ulike ferdigheter for lettere å mestre livet. Les mer om DBT ferdighetstrening.

DC: 0—5

DC:0--5 kombinerer den beste tilgjengelige kunnskapen fra forskning og klinisk praksis og den beste tilgjengelige kunnskapen om sped- og småbarnsutvikling. Ved klassifisering av de yngste barnas tilstandsbilder er DC:0–5 et viktig supplement til de ordinære diagnosesystemene ICD og DSM.

Prolonged exposure therapy for PTSD

Prolonged exposure er en fleksibel metode som gjør det mulig å skreddersy en effektiv behandling som passer for ulike pasienter med PTSD, også dem med komplekse og kroniske traumelidelser. Boken inngår i den anerkjente serien Treatments that work fra Oxford University Press, og er den første boken fra denne serien som er oversatt til norsk.

Innføringskurs i SCID

Les flere fagnyheter innen psykologi

Les mer

Relaterte artikler