Tilrettelegger for opplæring i livsmestring og folkehelse i ungdomsskolen og videregående

Hjelpehånda er et spill basert på Solfrid Raknes' Psykologisk førstehjelp som hjelper barn og unge med mestring av egne følelser. 

«Hjelpehånda» tilrettelegger for opplæring i livsmestring og folkehelse i ungdomsskolen og videregående. I spillet hjelper man en venn med å mestre en gjenkjennelig situasjon, som for eksempel prestasjonsangst, sosial avvisning, eller å få kritikk.

Konseptet bygger på metoden bak Psykologisk førstehjelp, kanskje bedre kjent som “Hjelpehånda”. Gjennom å spille, lærer elevene grunnprinsippene i den kognitive modellen. Dette gir dem et verktøy de kan bruke i eget liv for å mestre medgang og motgang.

Spillet er tilgjengelig for i desktopversjon på PC og Mac og kan lastes ned som app i GooglePlay og Appstore

Hjelpehånden er kjøpt inn av Helsedirektoratet og er gratis. Du finner mer informasjon på ung.no

En ny måte å jobbe forebyggende med psykisk helse:

  • Spill gjør det morsomt
  • Ufarlig å hjelpe en venn
  • Trygg måte å snakke om følelser

Last ned brosjyren her
Last ned brosjyren på engelsk her

Hjelpehånden er kjøpt inn av Helsedirektoratet og er gratis. 

Hjelp oss til å bli bedre

Har du spilt Hjelpehånda, og er elev, lærer eller helsesykepleier ønsker vi din tilbakemelding. 

Gi tilbakemelding her

Hjelpehånda Veileder

Solfrid Raknes

Denne veilederen gir en gjennomgang av Hjelpehånda, et digitalt verktøy der elevene spiller seg til livsmestring! Dette er en helt ny måte å jobbe forebyggende med psykisk helse på. Spillet gjør det morsomt og ufarlig å jobbe med emosjonelt krevende situasjoner, og gir elevene en trygg arena der det blir naturlig å snakke om følelser, tanker og reaksjoner.

Les veileder her

Utgivelser av Solfrid Raknes

Attensi har utviklet “The Attensi Technology Platform” – en ledende teknologiplattform for konfigurering av spillbaserte treningsløsninger i 2D, 3D, VR og AR.

Siden 2012 har Attensi produsert mer enn 350 simuleringer og spillbaserte treningsløsninger for en rekke norske og internasjonale, private og offentlige, selskaper og organisasjoner.  Attensi er et norsk selskap med hovedkontor i Forskningsparken i Oslo og avdelingskontorer i UK og USA. Attensi har i overkant av 100 ansatte fra en rekke ulike fagområder og med bred kompetanse fra spillutvikling og psykologi. I 2015, 2016 og 2017 ble Attensi utnevnt til «Gaselle bedrift» og i 2017 ble Attensi tildelt prisen «Company of the year» av Norway Health Tech.

Relaterte artikler