Carl-Erik Grimstad

1952 -

Statsviter og journalist med nært kjennskap til den norske kongefamilien.

Carl-Erik Grimstad (f. 1952) har bakgrunn som journalist og informasjonsrådgiver. Fra 1990-93 arbeidet han i kongefamiliens stab på Slottet. Han er statsviter med hovedfagsoppgave om monarkiets autoritet. Grimstad har de siste årene bidratt med tallrike artikler og kronikker om utviklingen i vår statsform, og har skrevet boken Bak fasaden: historien om den kongelige væremåten (1994). I 2000 utkom hans neste bok Hva brast så høyt?. Her stiller Grimstad kritiske spørsmål til vår tids norske kongehus og dets funksjoner.

Fallback image

Utgivelser