Henrik Ibsen

Henrik Ibsen (1828–1906) hører til "De fire store" i Norge, sammen med Bjørnson, Kielland og Lie, men Ibsen er også en av de store mesterne i verdenslitteraturen.

Henrik Ibsen

Henrik Ibsen (1828–1906) hører til "De fire store" i Norge, sammen med Bjørnson, Kielland og Lie, men Ibsen er også en av de store mesterne i verdenslitteraturen.

Henrik Ibsen ble født i Stockmannsgården i Skien den 20. mars 1828, som førstemann i det som skulle bli en stor søskenflokk. Familien var velstående, men da Henrik var åtte år, gikk faren konkurs. Det påfølgende sosiale fallet tillegges ofte stor vekt i biografiene; det kobles til forfatterens innadvendte personlighet og, selvsagt, til Ibsens framstilling av de trange norske småbygdene i skuespillene.
I 1843 forlot Ibsen barndomshjemmet for å bli apotekerlærling i Grimstad. Her tilbrakte han sju år, før han i 1850 reiste inn til Christiania for å ta artium ved "Heltbergs studentfabrikk". Eksamen ble det ikke, men Ibsen var redaktør for Studentersamfundets avis, og for det satiriske ukebladet Andhrimner, og ellers livnærte han seg som skribent i dagspressen. Året 1850 var også året for Ibsens debut som kunstner; det historiske dramaet Catilina ble utgitt (under pseudonymet Brynjolf Bjarme) og enakteren Kæmpehøjen ble satt opp ved Christiania Theater. I 1852 ble Ibsen tilbudt stillingen som sceneinstruktør ved Det norske Theater og flyttet til Bergen. Fem år senere kom han tilbake til Christiania som kunstnerisk direktør ved Christiania Norske Theater. Her ble han til teateret gikk fallitt i 1862; Ibsen ble da ansatt som konsulent ved Christiania Theater. I mellomtiden hadde han giftet seg; i 1858 ble Suzannah Thoresen hans kone. Året etter ble sønnen Sigurd født.
Ibsens første stykker var nasjonalromantiske historiske drama og gjorde ikke noen stor suksess, men med Kongs-Emnerne i 1864 fikk Ibsen sitt norske gjennombrudd. To år senere kom den første store suksessen, Brand, et "idédrama" på vers. Like etter fulgte Peer Gynt. Nå fikk han anerkjennelse som en av landets ledende forfattere, og mottok kunstnerlønn. Det store internasjonale gjennombruddet kom imidlertid først med Samfundets støtter i 1877; Ibsens første samfunnsdrama. To år senere ble han også utnevnt til æresdoktor ved universitetet i Uppsala.
Ibsen forlot Norge i 1868, og det skulle ta godt over tjue år før han flyttet tilbake. Han tilbrakte sju år i Dresden, ni år München (i to perioder) og sju år i Roma. Han regnet seg også mer som en europeer enn en nordmann.
72 år gammel, i 1900, ble Ibsen rammet av slag for første gang, og 23. mai seks år senere døde han.

Ibsen

Gyldendals bøker av og om Henrik Ibsen

Relaterte artikler

Sigbjørn Obstfelder

Sigbjørn Obstfelder

Sigbjørn Obstfelder ble bare 33 år gammel, men innehar likevel en viktig plass i norsk litteraturhistorie, som en...
Johan Borgen

Johan Borgen

Johan Borgens Lillelord-trilogi regnes som et av hovedverkene i etterkrigstidens norske prosadiktning.
Rolf Stenersen

Rolf Stenersen

Rolf Stenersen (1899-1978) var en mann med mange talenter og interesser: finansmann, idrettsmann, forfatter og...
Amalie Skram

Amalie Skram

Amalie Skram (1846–1905) levde et stormfullt liv, og først etter sin død ble hun priset som en av våre største...
Jonas Lie

Jonas Lie

Jonas Lie (1833–1908) hører til blant "De fire store" i Norge, sammen med Ibsen, Bjørnson og Kielland. Lie regnes...
Alexander L. Kielland

Alexander L. Kielland

Alexander Kielland (1849–1906) hører til "De fire store" i Norge, sammen med Ibsen, Bjørnson og Lie. Han var den...
Agnar Mykle

Agnar Mykle

Skaperen av Ask Burlefot. Myteomspunnet og kontroversiell. Mest kjent for sine sanselige romaner Lasso rundt fru...
Åsta Holth

Åsta Holth

Finnskogens store dikter, som i en serie historiske romaner skildrer skogfinnenes innvandring og dagligliv.
Sigurd Hoel

Sigurd Hoel

Kulturradikaleren Sigurd Hoel (1890–1960) var uten tvil en sterk kraft i norsk kulturliv, både gjennom bøkene og...
Johan Bojer

Johan Bojer

Johan Bojer (1872–1959) var en populær forfatter i sin samtid, både i Norge og utlandet. Han skrev både romaner,...
Tarjei Vesaas

Tarjei Vesaas

Tarjei Vesaas (1897–1970) er blant dei største norske diktarane i det tjuende hundreåret, og femti år etter han...
Cora Sandel

Cora Sandel

Cora Sandels Alberte-trilogi regnes som et av hovedverkene i moderne norsk litteratur.
Knut Hamsun

Knut Hamsun

Knut Hamsun (1859–1952) har hatt en enorm innflytelse på europeisk og amerikansk litteratur. I 1920 fikk han...
Bergljot Hobæk Haff

Bergljot Hobæk Haff

Bergljot Hobæk Haff ble født i Botne i Vestfold i 1925. Hun debuterte i 1956 med romanen Raset, og har siden skrevet...
Jens Bjørneboe

Jens Bjørneboe

Jens Bjørneboe: Lyriker, essayist, dramatiker, romanforfatter, kranglefant, pornograf og utrettelig bekjemper av...