Jonas Lie

Jonas Lie (1833–1908) hører til blant "De fire store" i Norge, sammen med Ibsen, Bjørnson og Kielland. Lie regnes som en norsk impresjonist, og forfatterskapet inneholder både realistiske og mer "fantastiske" verker.

Jonas Lie

Jonas Lie (1833–1908) hører til blant "De fire store" i Norge, sammen med Ibsen, Bjørnson og Kielland. Lie regnes som en norsk impresjonist, og forfatterskapet inneholder både realistiske og mer "fantastiske" verker.

Jonas Lie ble født på Øvre Eiker i 1833, og vokste opp i Tromsø, der faren var byfogd. Han tok artium ved "Heltberg studentfabrikk" i 1851, og fortsatte deretter til juridisk embetseksamen, som han avla i 1858. Han etablerte en praksis i Kongsvinger, og jobbet ved siden av som journalist og tømmerhandler. I 1860 giftet han seg med sin kusine Thomasine. Familien flyttet til Kristiania i 1868. Lie hadde da gått konkurs på grunn av noen uheldige aksjespekulasjoner, og nå satset han på en ny karriere; han konsentrerte seg om skriving. To år senere kom hans første roman, Den fremsynte.
Lie fikk raskt anerkjennelse og dikterlønn fra staten. Han skrev mange romaner (og en kortprosasamling) på 1870-tallet, men det var i de neste to tiårene han skrev de verkene som står sterkest i dag. Først da utviklet Lie sin særegne impresjonistiske stil til fulle, og også politisk forandret han seg. Mens han tidligere ofte inntok konservative synspunkter, ble han nå demokratiets mann; Lie satte sin lit til bonden og arbeidsmannen.
I sine mange verker skildret Lie forretningsliv, havet, sosiale problemer, de trange kårene for livsutfoldelse hos middelklassen, etc. Men Lies bøker var i mindre grad enn hos mange av hans samtidige forfattere klare debattinnlegg; de berørte sentrale samfunnsproblemer, men framsto ikke som "tendensromaner". Familjen paa Gilje regnes gjerne som hans realistiske hovedverk; her er det kvinnenes posisjon og muligheter det handler om. Mot slutten av karrieren utviklet Lie seg i retning av mystikk og symbolisme (elementer av det mystiske var også til stede i de tidligste verkene). Eventyrsamlingene Trold I og II er kanskje mest kjent fra denne perioden; her handler det om driftene, det ubevisste og det mystiske.
Familien Lie tilbrakte lang tid i utlandet. I 1882 flyttet de til Paris, der de holdt åpent hus for skandinaviske diktere, og først 24 år senere flyttet de tilbake til Norge (1906). Året etter døde Thomasine, og så, i 1908, Jonas Lie.

Jonas Lie

Gyldendals bøker av og om Jonas Lie

Relaterte artikler

Sigbjørn Obstfelder

Sigbjørn Obstfelder

Sigbjørn Obstfelder ble bare 33 år gammel, men innehar likevel en viktig plass i norsk litteraturhistorie, som en...
Johan Borgen

Johan Borgen

Johan Borgens Lillelord-trilogi regnes som et av hovedverkene i etterkrigstidens norske prosadiktning.
Rolf Stenersen

Rolf Stenersen

Rolf Stenersen (1899-1978) var en mann med mange talenter og interesser: finansmann, idrettsmann, forfatter og...
Amalie Skram

Amalie Skram

Amalie Skram (1846–1905) levde et stormfullt liv, og først etter sin død ble hun priset som en av våre største...
Alexander L. Kielland

Alexander L. Kielland

Alexander Kielland (1849–1906) hører til "De fire store" i Norge, sammen med Ibsen, Bjørnson og Lie. Han var den...
Henrik Ibsen

Henrik Ibsen

Henrik Ibsen (1828–1906) hører til "De fire store" i Norge, sammen med Bjørnson, Kielland og Lie, men Ibsen er også...
Agnar Mykle

Agnar Mykle

Skaperen av Ask Burlefot. Myteomspunnet og kontroversiell. Mest kjent for sine sanselige romaner Lasso rundt fru...
Åsta Holth

Åsta Holth

Finnskogens store dikter, som i en serie historiske romaner skildrer skogfinnenes innvandring og dagligliv.
Sigurd Hoel

Sigurd Hoel

Kulturradikaleren Sigurd Hoel (1890–1960) var uten tvil en sterk kraft i norsk kulturliv, både gjennom bøkene og...
Johan Bojer

Johan Bojer

Johan Bojer (1872–1959) var en populær forfatter i sin samtid, både i Norge og utlandet. Han skrev både romaner,...
Tarjei Vesaas

Tarjei Vesaas

Tarjei Vesaas (1897–1970) er blant dei største norske diktarane i det tjuende hundreåret, og femti år etter han...
Cora Sandel

Cora Sandel

Cora Sandels Alberte-trilogi regnes som et av hovedverkene i moderne norsk litteratur.
Knut Hamsun

Knut Hamsun

Knut Hamsun (1859–1952) har hatt en enorm innflytelse på europeisk og amerikansk litteratur. I 1920 fikk han...
Bergljot Hobæk Haff

Bergljot Hobæk Haff

Bergljot Hobæk Haff ble født i Botne i Vestfold i 1925. Hun debuterte i 1956 med romanen Raset, og har siden skrevet...
Jens Bjørneboe

Jens Bjørneboe

Jens Bjørneboe: Lyriker, essayist, dramatiker, romanforfatter, kranglefant, pornograf og utrettelig bekjemper av...