En av våre største diktere, som leses over hele verden

Knut Hamsun (1859–1952) er en av våre største diktere, som leses over hele verden og har hatt en enorm innflytelse på europeisk og amerikansk litteratur. I 1920 fikk han Nobelprisen i litteratur.

Knud Pedersen ble født i Vågå i Midt-Norge den 4. august 1859, der han tilbrakte sine fire første leveår, før familien flyttet til Hamsund på Hamarøy. Ni år gammel ble Knud plassert hos en tyrann av en onkel, som skal ha drevet ham så hardt at gutten hogg seg i beinet for å få komme hjem til foreldrene.
14 år gammel sluttet han på skolen og ga seg ut i verden på egen hånd. Før han slo igjennom som forfatter, hadde Hamsun et drøss ulike jobber; han var kramkar, handelsbetjent, skomakerlærling, kretsskolelærer, ansatt ved et veianlegg, innhøstningsarbeider, sekretær, sporvognskonduktør, journalist og foredragsholder. Han oppholdt seg i Amerika i to år (1886–1888).
Mens hans litterære karriere så smått var i gang, eksperimenterte Knud med navnet sitt. Da Sult kom ut i 1890, var han blitt til Knut Hamsun, og med dette verket ble han en etablert forfatter. Etter utgivelsen dro Hamsun på en foredragsturné. Den nyetablerte forfatteren gikk til angrep på "De fire store" (Ibsen, Bjørnson, Kielland og Lie) og det han mente var flate samfunnsskildringer, og fremmet samtidig en tanke om en litteratur som utforsker det ubevisste sjeleliv – slik han selv hadde gjort i Sult. Dette fokuset beholdt Hamsun gjennom hele 90-tallet, og bøkene fra denne perioden regnes som hans beste. Etter århundreskiftet gikk Hamsun over til en mer objektiv og fortellende stil, og skrev større episke verker. 
Hamsun giftet seg for første gang i 1898, med Bergljot Goepfert (født Bech). De to fikk en datter fire år senere, men ekteskapet fungerte ikke. De skilte seg i 1908. Allerede året etter møtte Hamsun Marie Andersen. De to holdt sammen til døden skilte dem ad, og de fikk fire barn. Paret bosatte seg først på Hamarøy i 1911, og i 1918 kjøpte de Nørholm, et gammelt herresete på Sørlandet, der de ble boende livet ut. 
Gjennom begge verdenskrigene var Hamsun på Tysklands side, og etter at Hitler var død, skrev han en nekrolog der han hyllet "Der Führer". Etter krigen ble han satt under psykiatrisk observasjon; det ble slått fast at Hamsun hadde "varig svekkede sjelsevner" – man forsøkte å unngå rettssak. Hamsun likte imidlertid dette dårlig, og i 1947 ble det endelig rettssak. Denne forteller Hamsun om i sin siste bok, Paa Gjengrodde Stier.
I februar 1952 døde Knut Hamsun, i sitt hjem, Nørholm.

Sult

Gyldendals bøker av og om Knut Hamsun

Relaterte artikler

Sigbjørn Obstfelder

Sigbjørn Obstfelder

Sigbjørn Obstfelder ble bare 33 år gammel, men innehar likevel en viktig plass i norsk litteraturhistorie, som en...
Johan Borgen

Johan Borgen

Johan Borgens Lillelord-trilogi regnes som et av hovedverkene i etterkrigstidens norske prosadiktning.
Rolf Stenersen

Rolf Stenersen

Rolf Stenersen (1899-1978) var en mann med mange talenter og interesser: finansmann, idrettsmann, forfatter og...
Amalie Skram

Amalie Skram

Amalie Skram (1846–1905) levde et stormfullt liv, og først etter sin død ble hun priset som en av våre største...
Jonas Lie

Jonas Lie

Jonas Lie (1833–1908) hører til blant "De fire store" i Norge, sammen med Ibsen, Bjørnson og Kielland. Lie regnes...
Alexander L. Kielland

Alexander L. Kielland

Alexander Kielland (1849–1906) hører til "De fire store" i Norge, sammen med Ibsen, Bjørnson og Lie. Han var den...
Henrik Ibsen

Henrik Ibsen

Henrik Ibsen (1828–1906) hører til "De fire store" i Norge, sammen med Bjørnson, Kielland og Lie, men Ibsen er også...
Agnar Mykle

Agnar Mykle

Skaperen av Ask Burlefot. Myteomspunnet og kontroversiell. Mest kjent for sine sanselige romaner Lasso rundt fru...
Åsta Holth

Åsta Holth

Finnskogens store dikter, som i en serie historiske romaner skildrer skogfinnenes innvandring og dagligliv.
Sigurd Hoel

Sigurd Hoel

Kulturradikaleren Sigurd Hoel (1890–1960) var uten tvil en sterk kraft i norsk kulturliv, både gjennom bøkene og...
Johan Bojer

Johan Bojer

Johan Bojer (1872–1959) var en populær forfatter i sin samtid, både i Norge og utlandet. Han skrev både romaner,...
Tarjei Vesaas

Tarjei Vesaas

Tarjei Vesaas (1897–1970) er blant dei største norske diktarane i det tjuende hundreåret, og femti år etter han...
Cora Sandel

Cora Sandel

Cora Sandels Alberte-trilogi regnes som et av hovedverkene i moderne norsk litteratur.
Bergljot Hobæk Haff

Bergljot Hobæk Haff

Bergljot Hobæk Haff ble født i Botne i Vestfold i 1925. Hun debuterte i 1956 med romanen Raset, og har siden skrevet...
Jens Bjørneboe

Jens Bjørneboe

Jens Bjørneboe: Lyriker, essayist, dramatiker, romanforfatter, kranglefant, pornograf og utrettelig bekjemper av...