Jens Bjørneboe

Jens Bjørneboe: Lyriker, essayist, dramatiker, romanforfatter, kranglefant, pornograf og utrettelig bekjemper av urett og hykleri. Kort sagt en av 1900-tallets store intellektuelle.

Jens Bjørneboe (1920–76) var en betydelig skikkelse i 1950- og 60-tallets Norge. Mest kjent er han for trilogien som går under navnet Bestialitetens historie, skoleromanen Jonas og den pornografiske romanen Uten en tråd, som ble forbudt og konfiskert da den kom ut i 1966.

Jens Bjørneboe ble født i Kristiansand 9. oktober 1920. Allerede i ungdomstiden var han en opprører, og han fant seg slett ikke hjemme i skolesystemet. I 1938 ble han utvist fra Kristiansand Katedralskole og overført til en skole i Flekkefjord, men i 1939 ble han utvist derfra også. Året etter tok han sitt artium privat, og etter en tur til Spitzbergen som sjømann, flyttet han til Oslo og begynte ved Statens Kunst- og Håndverksskole. 
I 1943 flyktet Bjørneboe til Sverige for å unngå tvangsarbeid, og her stiftet han kjennskap med antroposofien. Det var også under dette eksilet han møtte kvinnen som skulle bli hans første kone; den tyskjødiske Lisel Funk. De to giftet seg i Norge i 1945. Året etter hadde Bjørneboe med et oljemaleri i Høstutstillingen, og i Kristiansand hadde han en separatutstilling med 45 bilder. 
Bjørneboes første publikasjon var en artikkel i Aftenposten i 1947. Senere publiserte han en rekke reiseepistler i samme avis. Hans første forsøk på å få utgitt en roman ble refusert av samtlige forlag; den kom ut først i 1970 på Gyldendal (Hertug Hans). I stedet debuterte han med en diktsamling (Digte, 1951). Flere av diktene hadde allerede stått på trykk i Riksmålsforbundets tidsskrift Ordet
I 1950 begynte Bjørneboe å arbeide som lærer ved Steinerskolen, og han ble ved skolen i sju år, men så brøt han med den og hele den antroposofiske bevegelsen. (Noe gjennomført brudd var det riktignok ikke; så seint som på 60-tallet ble døtrene døpt i den antroposofiske kirken, og Bjørneboe ble begravet der etter eget ønske.) På samme tid brøt ekteskapet sammen, og Bjørneboe tydde litt for ofte til flaska. Han reiste nå ut på en lengre reise til Italia og Sentral-Europa. Etter hjemkomsten, i 1959, ble han tatt for fyllekjøring, og etter fengselsoppholdet kritiserte han det norske fengselssystemet i en serie artikler. 

Haiene

Gyldendals bøker av og om Bjørneboe

Meninger om Bjørneboe

Bjørneboe i 100

9. oktober 2020 er det 100 år siden Jens Bjørneboes fødsel. I løpet av jubileumsåret markeres forfatterskapet med en rekke publikasjoner og arrangementer.

Les mer her.

Bestialitetens Historie 3

Relaterte artikler

Sigbjørn Obstfelder

Sigbjørn Obstfelder

Sigbjørn Obstfelder ble bare 33 år gammel, men innehar likevel en viktig plass i norsk litteraturhistorie, som en...
Johan Borgen

Johan Borgen

Johan Borgens Lillelord-trilogi regnes som et av hovedverkene i etterkrigstidens norske prosadiktning.
Rolf Stenersen

Rolf Stenersen

Rolf Stenersen (1899-1978) var en mann med mange talenter og interesser: finansmann, idrettsmann, forfatter og...
Amalie Skram

Amalie Skram

Amalie Skram (1846–1905) levde et stormfullt liv, og først etter sin død ble hun priset som en av våre største...
Jonas Lie

Jonas Lie

Jonas Lie (1833–1908) hører til blant "De fire store" i Norge, sammen med Ibsen, Bjørnson og Kielland. Lie regnes...
Alexander L. Kielland

Alexander L. Kielland

Alexander Kielland (1849–1906) hører til "De fire store" i Norge, sammen med Ibsen, Bjørnson og Lie. Han var den...
Henrik Ibsen

Henrik Ibsen

Henrik Ibsen (1828–1906) hører til "De fire store" i Norge, sammen med Bjørnson, Kielland og Lie, men Ibsen er også...
Agnar Mykle

Agnar Mykle

Skaperen av Ask Burlefot. Myteomspunnet og kontroversiell. Mest kjent for sine sanselige romaner Lasso rundt fru...
Åsta Holth

Åsta Holth

Finnskogens store dikter, som i en serie historiske romaner skildrer skogfinnenes innvandring og dagligliv.
Sigurd Hoel

Sigurd Hoel

Kulturradikaleren Sigurd Hoel (1890–1960) var uten tvil en sterk kraft i norsk kulturliv, både gjennom bøkene og...
Johan Bojer

Johan Bojer

Johan Bojer (1872–1959) var en populær forfatter i sin samtid, både i Norge og utlandet. Han skrev både romaner,...
Tarjei Vesaas

Tarjei Vesaas

Tarjei Vesaas (1897–1970) er blant dei største norske diktarane i det tjuende hundreåret, og femti år etter han...
Cora Sandel

Cora Sandel

Cora Sandels Alberte-trilogi regnes som et av hovedverkene i moderne norsk litteratur.
Knut Hamsun

Knut Hamsun

Knut Hamsun (1859–1952) har hatt en enorm innflytelse på europeisk og amerikansk litteratur. I 1920 fikk han...
Bergljot Hobæk Haff

Bergljot Hobæk Haff

Bergljot Hobæk Haff ble født i Botne i Vestfold i 1925. Hun debuterte i 1956 med romanen Raset, og har siden skrevet...